BJÖRKSÄTRAGÅRDEN

Om Björksätragården

Björksätragården består av bostadshus, mathus och fähus med foderrum. Denna 1600-talsgård hade ursprungligen även loge, stall, källare, svinhus och skogslador, men dessa flyttades aldrig till Åsavallen. Torpet var en utgård till Norrgården i Åsby by och flyttades hit till sin plats 1949 (och invigdes 1950). Gården är en gåva från Holmens Bruk.

Bostadshus

Bostadshuset är en parstuga, ursprungligen byggd 1651. Vardagsstugan (köket) till höger var familjens och tjänstefolkets bostad för arbete och vila. Söndagsstugan användes till fest och var möblerad med ett stort bord mitt i rummet.

Matbod och snickarbod

Utöver bostadshus hör även matbod och snickarbod till Björksätragården.

Matboden har två bottnar som användes för förvaring av nersaltat kött, korv, mjöl och andra hållbara förnödenheter. 

Idag förvaras verktyg i matboden och föremål relaterade till fiske och skidor i snickarboden.

Fähus med foderrum

Byggnaden består av bås för tre kor samt gris-, får- och kalvbox. Foderrummet (t vä.) är anpassat till djurens behov av hö m.m. under ett vinterhalvår. Hästen "dragdjuret" fanns i en annan byggnad.


Idag förvaras diverse handredskap som förr användes i jordbruket häri.