Pga den rådande situationen med corona/covid-19 har samtliga stora sommarevenemang, som fordonsträffen och midsommarfirandet, ställts in

EDSBRO MASUGN

Öppettider sommaren 2020

Suzanne Breitholtz håller öppet för visning vid masugnen 24/6-30/8 ons-sön, kl. 12-16.

Förvaltarbostaden vid Edsbro masugn

Förvaltarbostaden vid Edsbro masugn

Detta vykort är daterat 4/9 1919 det är ca 1 år efter att masugnen släcktes för gott den 26/2 1918

Masmästare Samuel Edström född 1867, bilden är från 1943

Masmästare Samuel Edström född 1867, Bilden är från 1943

Stig grillar kolbullar utanför smedjan

Brukets naturliga kraftkälla var ursprungligen vattenkraften som drev vattenhjul och blåsmaskiner m.m. Vid bruket tillverkades tackjärn från 1680-talet till början av 1900-talet (sista smältan förmodligen 1918). Anläggningen har sedan starten tillhört Skebobruk. Dit transporterades tackjärnet i pråmar och förädlades.


Masugnen är om- och påbyggd ett flertal gånger vilket framgår av ugnens olika byggnadsmaterial. Översta påbyggnaden utfördes vid 1800-talets slut.'


Malmen rostades med gas från masugnen för att bli fri från svavel och andra oönskade ämnen. Den blev så skör och lätt att den för hand kunde krossas till små stycken. Rostad malm och träkol fördes i olika transportbanor upp till masugnskransen överst på ugnen och fylldes på, ibland med tillsats av kalksten om kiselhalsten i malmen var för hög.

Temperaturen i masugnen ökades genom inblåsning av s.k. blästerluft från en blåsmaskin.

Ugnen tappades genom olika tömningshål var tredje eller fjärde timme. Den lättare slaggen användes som byggnadsmaterial i omkringliggande byggnader eller kördes på tippen. Järnet rann ut i formar och blev tackjärn eller gjutjärn.


I äldre tid var masugnen öppen, på 1800-talet slöts den upptill. Härigenom kunde gasens värme tas tillvara och användas till förvärmning av blästerluften.


Norrtälje kommun är ansvarig ägare till Masugnen, även om inventarierna tillhör Edsbro hembygdsförening.


Se även ljudfiler där man kan ladda ner en historia när bruket var aktivt.

EDSBRO BRUK

Bruket anlades i slutet på 1600-talet för att tillverka tackjärn för Skebo Bruk.

Här finns bland annat en välbevarad masugn, röda arbetarbostäder, bruksmuseum, medeltidskyrka samt en fin gammal smedja.                           

                         


TACKJÄRN OCH GÖT FRÅN MASUGNEN

Edsbro Hembygdsförening

Lars Morén smider

Hitta till Åsavallen

Kontaktuppgifter

Hitta till smedjan

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Hemsideansvarig: Alicia Bergli