FÖRENINGEN

OM EDSBRO HEMBYGDSFÖRENING


Edsbro hembygdsförening är en ideell förening som arbetar för att värna och främja bygden genom att arbeta för dess dåtid, nutid och framtid.

Edsbro Hembygdsförening bildades år 1934.


År 1937 beslutade styrelsen att för 300 kr inköpa den s.k. Uppsalabacken av Holmens Bruk.


Platsen hade tidigare varit en mönstringsplats för rekryter till I 8 i Uppsala. Tomten innehöll väl bevarade fornåkrar.


Namnet Åsavallen sägs komma från den fornnordiska kvinnan Aesa (åsa) som lär ha bott och verkat vid en fornborg i närheten av Aesa-Aesabro, Edsbro.

VARFÖR HEMBYGDSFÖRENING?


Om inte hela byn skall bli en hembygdsgård har hembygdsföreningen en uppgift. Därför har vi ganska handgripligt engagerat oss i Edsbros nutid och framtid. 


Den lilla orten har inte så mycket annat att konkurrera med än trivsel. Attraktivitet handlar i hög grad om subjektiva upplevelser: Att samhället är vackert, välvårdat, tryggt. Den lokala kulturen måste vara välkomnande snarare än sluten. Därför menar vi att bygdens trivselvärden är grunden för en positiv framtid för hela vårt Edsbro.


Att vi intresserar oss för lokala samhällsfrågor betyder inte att våra traditionella uppgifter som hembygdsförening blir mindre viktiga. Självfallet är hembygdsgården en viktig samlingsplats för Edsbroborna. Det traditionella sommarfesterna är en del av det som är Edsbro. Arbetet med hembygdsforskning innebär att vi håller liv i berättelserna om det historiska Edsbro. Allt är viktiga ingredienser i ett levande samhälle.


Läs mer

BLI LEDAMOT


För att en förening ska fungera behövs en styrelse som kan bereda föreningens olika frågor.


Genom att bli ledamot i styrelsen i Edsbro hembygdsförening kan du t.ex. vara med och leda föreningens arbete och vid planering av våra populära event.


Kontakta styrelsen vid intresse.

BLI MEDLEM


Edsbro hembygdsförening strävar efter att värna och främja bygden genom att bevara dess framtid, nutid och dåtid.


Genom att bli medlem stöttar du vårt bevarande av de historiska byggnaderna på Åsavallen och dokumenterandet av vår nutid likväl som de utvecklingsfrågor som Framtid Edsbro jobbar för. 


BLI FUNKTIONÄR


För att fortsätta hålla våra populära evenemang och finansiera Åsavallen krävs att fler personer än bara styrelsen är engagerade och hjälper till.


Genom att bli funktionär kan du bidra på en rad olika sätt, exempelvis genom att baka eller ingå i någon arbetsgrupp.


VAD GÖR VI I PRAKTIKEN?


Om du är nyfiken på vad Edsbro Hembygdsförening faktiskt gör ligger våra protokoll utlagda på denna hemsida för allmänheten att läsa.

Du hittar dem här.